Vilkår og betingelser

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Bitcoin-wallet.no er ikke ansvarlig for produkter som blir stjålet, mistet, ødelagt eller lignede. Du er selv ansvarlig for å ta vare på- og ta backup av din enhet.

AVTALEINNGÅELSE OG VARELEVERING

Når du klikker på "Purchase", plasserer du en bindende ordre på varene du har i handlevognen din. Så snart du har sendt inn ordren, sender vi deg en bekreftelse pr. e-post. En bindende avtale inngås i det du sender inn din ordre.  Du kan vente å motta pakken innen to til seks virkedager. Overføringen av risiko for varen inntreffer når du, eller en stedfortreder (som ikke er transportøren), mottar varene. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som måtte påføres varene etter dette tidspunktet. Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Vi leverer innenfor Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen. Virkedager skal bety alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.

PRISER OG FRAKTKOSTNADER

Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige. Pakken forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. 

BETALING

Vi godtar følgende betalingsmåter: betaling med kredittkort og betaling med Bitcoin. Du er ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner. Ved kjøp med kredittkort, vil kortet ditt bli belastet ved bestilling. 

LOVBESTEMT ANGRERETT

Dersom du ønsker å returnere varene, vennligst send oss en mail på service@bitcoin-wallet.no.

ANGRERETT

Du kan kansellere denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager fra dagen du, eller din stedfortreder (som ikke er transportøren), mottok den siste varen. For å benytte deg av angreretten, må du varsle oss om dette (e-post: service@bitcoin-wallet.no). Vi vil sende deg et angrerettsskjema, du kan benytte det vedlagte skjemaet, men det er ikke et krav. Du vil anses for å ha oppfylt angrefristen dersom du sender inn ditt varsel før den utløper.

Dersom du benytter deg av angreretten, er vi forpliktet til å tilbakeføre alle dine innbetalinger, uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra dagen vi mottar din kansellering. Eventuell refusjon overføres med den samme betalingsmåten du benyttet for den opprinnelige transaksjonen, med mindre vi har avtalt noe annet med deg. Vi kan derimot avvente gjennomføring av refusjon til vi har mottatt pakken i retur. Du er forpliktet til å returnere eller levere tilbake alle varer til oss så snart som mulig, og senest innen 14 dager fra dagen du varslet oss om kansellering. Forpliktelsen ovenfor vil anses som oppfylt dersom du returnerer varene før utløpet av 14-dagersperioden. Vi vil ikke dekke returkostnadene. Du må selv dekke eventuelt verditap på varen dersom tapet skyldes din egen uforsiktighet ved undersøkelse av varens tilstand, egenskaper og funksjon. 

Retur

Hvis du skulle være misfornøyd, må du gjerne sende produktet tilbake til oss. Vi gir deg alle pengene tilbake for produktet/produktene du returnerer til oss på den kontoen som ble brukt da du kjøpte varene. Husk at du må returnere produktet /produktene innen 14 dager fra du mottok det for å få refundert beløpet. Produktet må ikke ha vært brukt. Det skal ligge originalemballasjen og ha alle merkelapper og beskyttelsesplast på. I tillegg skal produktet være like nytt som da du mottok det. Dersom du ønsker å returnere en vare ber vi deg ta kontakt med service@bitcoin-wallet.no og at du oppgir navn, adresse og ordrenummer. Vi betaler returkostnadene.

Bytte

Dersom du har bestilt feil størrelse eller lignende kan vi enkelt bytte varen med en annen. Ta kontakt her eller direkte på mail service@bitcoin-wallet.no

REFUSJON

Eventuell refusjon betales automatisk til kontoen betalingen ble gjort fra. Dersom du betalte med kredittkort, vil refusjonen overføres til din kredittkortkonto. Dersom du betalte med Bitcoin, vil vi tilbakebetale verdien av varen med utgangspunkt i Bitcoin-prisen på den aktuelle datoen for tilbakebetaling.

LOVFESTET ANSVAR FOR FEIL

Vårt ansvar for mangler reguleres av de lovbestemte reglene for forbrukerkjøp. Vi er forpliktet etter lov til å levere varer som har den mengde, kvalitet og utseende som fremgår av produktbeskrivelsen i avtalen, og i den innpakningen som avtalen krever. Du vil miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke spesifiserer hvilke feil og mangler du påberoper innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget dem. Du vil uansett miste din rett til å påberope feil og mangler ved produktet dersom du ikke varsler oss om dette innen to år etter at varene ble overlevert til deg eller din stedfortreder. Dersom du ikke er fornøyd med varene du har kjøpt, kan du sende inn en reklamasjon til Forbrukerrådet. Du finner relevant informasjon på www.forbrukerraadet.no.

KUNDESERVICE

Dersom du trenger hjelp, vennligst kontakt oss her